Christina Rompa

Toen ik eind jaren 80 psychologie studeerde – met een specialisatie in Gezondheid en Omgeving – werd ik het meest gegrepen door de module “Verandering van gezondheidsgerelateerd gedrag en het behoud van deze veranderingen”. In de kern kwam het er helaas op neer dat diepgaande en blijvende veranderingen moeilijk te realiseren zijn.
Meer geïnspireerd in deze kwestie werd ik later in mijn leven toen ik opleidingen in Neuro Linguistisch Programmeren volgde. Deze boden diverse praktische en bruikbare handvatten voor werkelijke transformatie. Ook leerden ze me over de invloed die de practitioner heeft en de waarde van het ‘uit de weg gaan’ in het transformatieproces.
Echt thuis kwam ik echter toen ik mijn eerste sessies NeurOptimal® deed in 2003. Behalve dat het een buitengewoon en krachtig middel is voor moeiteloze en diepgaande transformatie, ligt de schoonheid van deze ingenieuze technologie voor mij in het gegeven dat het instrument de zelforganiserende en zelf genezende vermogens van ons centraal zenuwstelsel erkent en aanspreekt. In de loop der jaren heb ik als trainer geleerd om dit bijzondere vermogen alle ruimte te geven en is mijn respect voor de intrinsieke wijsheid van onze hersenen gegroeid.

Ik heb sinds 2004 een succesvolle praktijk voor NeurOptimal® trainingen. Nog elke dag vind ik het een voorrecht om cliënten enige tijd op hun weg te vergezellen, en onderwijl de vele, soms miraculeuze veranderingen in hun levens waar te nemen.                 
Daarnaast ben ik een actief lid van de Zengar gemeenschap. Ik organiseer en ben gastvrouw van de wekelijkse NeurOptimal® Group Runs. En draag graag bij aan de discussies op forums, als trainer en als moderator.

Enige jaren geleden certificeerde Zengar mij als Instructeur – daarmee het werk van Henk en Ineke Peters in Nederland vervolgend. Momenteel bied ik in Nederland de Basic, Advanced en Master certificatie aan.
Ook ben ik officieel vertegenwoordiger van NeurOptimal® systemen en vind ik veel voldoening in de uitwisseling met hen die geïnteresseerd zijn om met deze bijzondere technologie te werken.

Zoals we wel zeggen: “Je kunt niet met NeurOptimal® werken zonder zelf te transformeren en evolueren”. Ik kan niet anders dan dit bevestigen.              
Kenmerkend voor de meeste NeurOptimal trainers is dat ze graag en met regelmaat zichzelf trainen – simpelweg omdat je er zo wel bij vaart, en het een prettige stimulans is voor je persoonlijke groei.

Tenslotte, de visie en leer van Val en Sue Brown, de makers van NeurOptimal®, inspireren mij al vele jaren, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Mijn dank aan hen.